Сите носиме по една кофа за наводнување

Дали знаете што му е потребно на едно дрво како оваа…

… за да стане како оваа?

Потребно му е еден алат како оваа:

Нема потреба да го опишам. Верувам дека сите знаете дека е една кофа за наводнување.

Сите носиме со себе по една кофа за наводнување. Секогаш кога разговараме со некого, зборовите се водата со која го наводнуваме разговорот.

Умерените зборови му дават здравје на нашите односи со другите. Исто како кофата од нашата илустрација погоре.

Малку зборови што кажуваат многу.

Да работиме за да создадеме плодна почва, со цел да имаме корисни разговори!