Të gjithë bartim nga një kovë për ujitje

A e dini se çfarë i duhet një peme të këtillë…

… për tu bërë si kjo?

I nevojitet një mjet si ky:

S’ka nevojë për ta përshkruar. Besoj se të gjithë e dini se është një kovë për ujitje.

Të gjithë e bartim nga një kovë me vete. Çdoherë kur bisedojmë me dikë, fjalët tona janë uji me të cilin e ujisim bisedën.

Fjalët me karar i bëjnë shëndet marrëdhënieve tona me të tjerët. Mu si ujitja me karar e pemës tonë nga ilustrimi më sipër.

Fjalë pak por që thonë shumë.

Të punojmë që të krijojmë një tokë pjellore, që të kemi edhe biseda të dobishme!