• Сите пијат Redbull

    Сите пијат Redbull

    Дечките и девојките одговорни за маркетингот на Redbull, измислија една прекрасна стратегија за зголемување на продажбата. Ги посетија најфреквентните ноќни клубови, и пред нивниот влез…

    Continue Reading →

Сите пијат Redbull

Дечките и девојките одговорни за маркетингот на Redbull, измислија една прекрасна стратегија за зголемување на продажбата.
Ги посетија најфреквентните ноќни клубови, и пред нивниот влез си поставија канти за отпадоци и ги наполнија со празни лименки од најпознатиот енергртски пијалок во светот. Ова остава впечаток дека сите пијат Redbull, затоа треба и Ти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *