Зошто ги сакаме парите?

Две причини зошто ги сакаме парите:

  • Ни овозможуваат да ги владееме нештата кои ги посакуваме.
  • Создаваат сигурност дека може да ги користиме во лоши времиња.