Paraja është një lojë e shkëmbimit të vlerës

Për të fituar para, duhet të shesim një vlerë, të cilën do ta blejnë të tjerët.

Pa dallim nëse bëhet fjalë për një produkt, shërbim, ide ose investim, duhet të ofrojmë vlera për përmbushjen e nevojave të tregut të synuar. Në këmbim, paratë do të pasojnë.

Kjo vlen edhe për punonjësit në vendet e tyre të punës; sa më shumë vlerë që i jepin punëdhënësit, aq më shumë para do të fitojnë.