Një punonjës si ky…

Ky është Caleb, punonjës i Starbucks. Caleb ka një diplomë në zoologji dhe derisa klientëve ua pregatit porosinë, u shpjegon fakte interesante  rreth kafshës së tyre të preferuar.