Këshilla për Instagram Stories më të mira

Polls

Njerëzve u pëlqen të japin mendimin e tyre, por nuk duan të shkruajnë. E për tua lehtësuar, përdor anketa që me një klikim të thjeshtë të bëhen pjesë e debatit.

Qëllimi: Engagement

Questions

Bëj pyetje provokative dhe aktuale duke përdorur opcionin e Questions në stories.

Qëllimi: Engagement

Secret Hashtag

Nga text editor shkruaje një hashtag relevant, me ngjyrë të njëjtë sikurse prapavija, zvogëloje aq sa mundesh, dhe vendose në një hapësirë ku është vështirë të klikohet.

Qëllimi: Reach

Shoutouts

Ekspozo followersat më besnik, apo njerëz nga industria yte. Shumica prej tyre me siguri do ta bëjnë reshare storyn tënd.

Qëllimi: Reach