kontabilist

Sa kushtojnë humbjet?

Nëse kemi humbje prej 10%, na duhen 11.11% për t’u rikthyer në gjendjen fillestare.
Humbja prej 20%, kërkon 25% fitim për t’u rikthyer në gjendjen fillestare.
Nëse humbim 50%, nga aty duhet të fitojmë 100% për t’u rikthyer në gjendjen fillestare.
Nëse humbim 90%, duhet të fitojmë 1110% për t’u rikthyer në gjendjen fillestare.

Të humbësh gjithmonë kushton shumë. Fitimi është më i vështirë.
Humbjet e mëdha shkatërrojnë kapitalin, prandaj shmange humbjen!