Mos e ngoni bankën se çfarë thotë

Bankat na këshillojnë neve që të kursejmë, ndërsa për vete nuk e djekin këtë rregull.

Sepse në të kundërtën do t’falimentonin.

Bankat nuk kursejnë, por investojnë.

Një i mençur dikur pat thënë; “Mos e bëj atë se çfarë të thonë, por atë se çfarë vet ata bëjnë”.