Kam blerë > Më shiti

Njerëzit duan të blejnë gjëra, dhe jo tu shiten gjëra.

Prandaj themi:
“Shih se çfarë kam blerë!”

e jo

“Shih se çfarë më shiti shitësi!”