Burhan Selmani

Dy llojet e fushatave promovuese

Në biznes, kompanitë bëjnë dy lloje fushatash promovuese:

  • Fushata për ta mundur konkurrencën,
  • Fushata për senzibilizimin/njohjen e klientëve me produktin apo shërbimin.

E njejta vlen edhe për partitë gjatë zgjedhjeve;

  • Për ta mundur partinë kundërshtare,
  • Për t’i çuar kauzat përpara.