Konsulencë për Instagram Marketing

Nëse keni nevojë për konsulencë apo udhëzime tête-à-tête rreth zhvillimit të strategjisë suaj të marketingut në Instagram, ose thjesht keni nevojë për të diskutuar një ide, jam këtu që juve personalisht t’ua dedikoj 45 minuta produktive.