Psikologjia e përdoruesve të rrjeteve sociale

  • Në Linkedin, të duket se të gjithë janë punëtorë të vyeshëm.
  • Në Instagram, të krijohet bindja se të gjithë po jetokan jetë idilike.
  • Në Twitter, gjen o super të mençur, o super të marrë.
  • Në Facebook, gjoja se të gjithë duhen me njëri-tjetrin.
Jo më kot i thonë botë virtuale.