Маж (не) се раѓаш

Маж не се раѓаш. Самиот си стануваш маж. Маж стануваш со своите постапки, а не со зборови.

Маж стануваш преземајќи одговорност за однесувањето и постапките, а не барајќи внимание.

Маж стануваш со тоа што си доверлив, а не со врева.